Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

lovemyself
14:34
5845 d3d9
Reposted fromkarahippie karahippie viaMsSuzanna MsSuzanna
lovemyself
14:34
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viaicetea123 icetea123
lovemyself
14:30
2779 1137 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianowaczi nowaczi

March 04 2020

lovemyself
17:03
Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek mogłyby mnie dotknąć dłonie, które nie należą do niego. W tej chwili czuję się tak, jakbym miała przeżyć w niedotykaniu całe swoje życie aż do śmierci.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 03 2020

lovemyself
20:02
4549 4e65 500
Reposted frommiischa miischa

March 02 2020

lovemyself
19:30
7633 b383 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
lovemyself
19:05
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo
18:45
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viatake-care take-care

March 01 2020

lovemyself
19:56
Reposted fromuhuh uhuh viaRudeGirl RudeGirl
lovemyself
11:38
8708 b260
Reposted fromnyaako nyaako
lovemyself
11:38
8805 36df 500
Reposted fromnyaako nyaako viatake-care take-care
lovemyself
11:37
5675 0bda 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahormeza hormeza
lovemyself
11:35
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viaeazyi eazyi
lovemyself
11:27
Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtomowa tomowa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
11:01
1656 75aa 500
Reposted fromjeremylawson jeremylawson viajustmine justmine

February 28 2020

lovemyself
08:07
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiewidkaa niewidkaa

February 22 2020

lovemyself
13:32
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
lovemyself
06:55
6371 3962 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viawiasorek wiasorek
lovemyself
06:55
8648 e316
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiasorek wiasorek
lovemyself
06:54
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawiasorek wiasorek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl