Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2020

lovemyself
19:00
3476 810f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobrzemimow dobrzemimow
lovemyself
18:16
Reposted fromheima heima viasolaceinthesky solaceinthesky
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
lovemyself
18:16
0207 1265 500
Reposted fromeffic effic viasolaceinthesky solaceinthesky
lovemyself
18:14
4037 2111 500

July 01 2020

lovemyself
06:53
5563 80fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaczi nowaczi

June 30 2020

lovemyself
19:49
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viaimchuckbasss imchuckbasss
lovemyself
19:47
6030 5e9d
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viafortherecord fortherecord
lovemyself
19:46
4145 a23c
Reposted fromfortherecord fortherecord viabadblood badblood
lovemyself
19:37
0615 53ef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lovemyself
19:36
6506 7343
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lovemyself
19:31
Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
lovemyself
19:29
Patrzę na niego.  Widzę to, co mieliśmy.
Widzę to, co moglibyśmy mieć.
Nie powinnam widzieć niczego. A widzę NAS. Razem. Wciąż.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viazoou zoou

June 21 2020

lovemyself
10:54
1049 55a4
Reposted frommiischa miischa

June 15 2020

lovemyself
19:26
Reposted fromshakeme shakeme viablotind blotind

June 14 2020

lovemyself
15:51
“Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.”
— Tomasz Jastrun
lovemyself
11:15
lovemyself
11:14
6572 e21c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viakrainakredek krainakredek
lovemyself
09:10
7961 ea02 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris

June 13 2020

lovemyself
19:48
Psychika ludzka może znieść pewną ilość cierpienia, potem człowiek zamyka się w sobie.
— Chris Carter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuben suben

June 07 2020

lovemyself
18:03
3845 ce26
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...