Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

lovemyself
16:33
5521 38e3
Reposted frommiischa miischa

January 15 2020

lovemyself
18:41
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord vialaparisienne laparisienne
18:33
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
lovemyself
18:32
4392 4ec3 500
Reposted frommiischa miischa
lovemyself
18:30
lovemyself
17:34
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości

January 14 2020

lovemyself
18:54

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaSeventeenRed SeventeenRed
lovemyself
18:53
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viayeanne yeanne
lovemyself
18:53
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayeanne yeanne
lovemyself
18:51

January 12 2020

lovemyself
18:58
lovemyself
16:24
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
lovemyself
16:05
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
lovemyself
14:15
lovemyself
13:15
9997 4b64
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lovemyself
12:59
lovemyself
12:49
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lovemyself
11:22
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
lovemyself
09:47
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viamiischa miischa
lovemyself
09:38
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl