Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

lovemyself
20:04
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viablackfantasies blackfantasies
lovemyself
20:00
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarosses rosses

February 09 2020

lovemyself
19:01
Szczęśliwa jestem tylko tutaj, gdzie się uczę i muszę o tym myśleć; albo kiedy czytam; albo w kinie. No i w łóżku. Jestem szczęśliwa tylko wtedy, kiedy zapominam, że żyję.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
lovemyself
12:40
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustmine justmine
lovemyself
12:27

February 08 2020

lovemyself
16:46
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vianiskowo niskowo

February 07 2020

lovemyself
17:40
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued
lovemyself
17:38
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajustmine justmine
lovemyself
17:34
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viamikrokosmos mikrokosmos
lovemyself
17:20
3067 2362 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaER1 ER1
lovemyself
17:20
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarisky risky
lovemyself
17:14
lovemyself
17:12
5768 89f5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaER1 ER1

February 06 2020

lovemyself
19:58
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk vialekkaprzesada lekkaprzesada
lovemyself
19:52
lovemyself
18:46
8233 bd77
Reposted from0 0
lovemyself
17:57
1834 3378 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
lovemyself
17:41
6110 5fab
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaresort resort
lovemyself
17:20
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
lovemyself
17:17
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl