Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

lovemyself
07:21
Odkąd pamięta, bała się mówić. Czuła lęk przed śmiesznością, nie chciała wyjść na głupka. Inni byli zawsze bardziej wygadani, mądrzejsi, znali odpowiedź na każde pytanie. Bała się co o niej pomyślą inni.
— P. Coelho- Walkirie

September 17 2017

lovemyself
12:43
8071 50a9
lovemyself
07:16
2468 5c2f
Reposted fromGIFer GIFer
lovemyself
07:15
2491 488a
Reposted fromGIFer GIFer viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
lovemyself
07:14
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaZircon Zircon

September 13 2017

lovemyself
18:54
lovemyself
18:54
0184 f208
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
lovemyself
18:53
4992 4dcf
lovemyself
18:21
lovemyself
17:28

September 09 2017

lovemyself
14:05

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove

September 03 2017

lovemyself
19:53
3086 bea7
Reposted fromforever-allone forever-allone viaJulaa Julaa
lovemyself
19:50
9935 34c4
I was a fool for love
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaevanescence evanescence
lovemyself
19:35
lovemyself
16:01
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamems mems
lovemyself
16:01

“Come on, baby.”

Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamems mems
15:57
3038 5789
Reposted fromsofuckingchuffed sofuckingchuffed viarawwwr rawwwr
lovemyself
15:54
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoutoflove outoflove

September 02 2017

lovemyself
21:07
4608 2c19
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lovemyself
21:06
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
— wbrewzasadom.soup.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl