Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

lovemyself
11:04
2092 cc91
lovemyself
11:02
3121 f1aa
Reposted fromsiostry siostry vialaparisienne laparisienne
lovemyself
09:26
0454 08b2
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaJamesEvans JamesEvans

March 22 2017

lovemyself
07:21
Ciągle jestem sama a czas ucieka...
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamslexi mslexi

March 20 2017

lovemyself
14:33
9880 5174
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
lovemyself
11:03
lovemyself
11:02
3374 f39f

March 18 2017

17:43
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt viasatyra satyra
lovemyself
17:42
lovemyself
17:41
lovemyself
17:39

Nie jesteś szczęśliwa? To zrób wszystko, żeby wreszcie być. Nie można spędzić życia na wahaniu się i zastanawianiu. Możesz mieć gorszy dzień, tydzień, miesiąc. Ba, nawet gorszy rok! Ale wyczuj moment, kiedy lepiej powiedzieć sobie DOŚĆ.

I pamiętaj, że szczęście to nie jest coś, co każdy z nas ma zapisane w gwiazdach. To coś, na co się bardzo ciężko pracuje. Przez całe życie. Każdego dnia. Non stop.

http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/kiedy-sie-rozstac-2/
lovemyself
17:38

March 17 2017

lovemyself
18:40
Reposted frombluuu bluuu viamslexi mslexi
lovemyself
18:40

March 15 2017

lovemyself
13:54
Czasami nie wiesz czy to był błąd, czy to czas był nieodpowiedni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
lovemyself
13:36
2382 ca98
lovemyself
08:49
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromjozefspace jozefspace
lovemyself
08:48
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viabeginagain beginagain

March 13 2017

lovemyself
15:53
9332 09d5
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
lovemyself
15:52
8813 24f6 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl