Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

lovemyself
05:52
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
lovemyself
05:50
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viaindiferencia indiferencia
lovemyself
05:49
Gdzie ten który powie Mi Że do końca swoich dni, Że do ostatniego tchu Będę całym życiem Mu .
— Brathanki- Gdzie ten który powie mi.

September 22 2019

lovemyself
19:43
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
lovemyself
19:41
Nie chcę już dłużej na Ciebie czekać, ani dawać kolejnych szans, tylko po to, żeby znowu się rozczarować.
lovemyself
19:37
5066 27e0 500
Reposted fromikhakima ikhakima

June 15 2019

lovemyself
15:54
9676 b02a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 19 2019

lovemyself
17:34
9245 86f5
Reposted fromRowena Rowena
lovemyself
17:34
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaEhem Ehem
lovemyself
17:32
0183 7ad9 500
Reposted fromsavatage savatage viafoodforsoul foodforsoul
lovemyself
17:32
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaanastasie anastasie

May 03 2019

lovemyself
20:13
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarosses rosses
lovemyself
20:13
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viafreeway freeway
20:12
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKacSousse KacSousse

March 31 2019

lovemyself
16:52
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapiehus piehus
lovemyself
11:02
Codziennie tęsknie za Tobą po raz ostatni.
lovemyself
10:56
1276 13b6
Reposted fromparamaribo paramaribo
lovemyself
10:44
Nie łatwo jest tak zapomnieć, gdy żal jeszcze nie minął
— Kasia Kowalska- "Pieprz i sól"

March 30 2019

lovemyself
19:45
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
lovemyself
19:44
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl