Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

lovemyself
18:15
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapiehus piehus
lovemyself
18:15
lovemyself
18:14
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx
lovemyself
11:05
lovemyself
11:04
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viaSalute Salute

July 18 2017

19:54
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viabesomeoneelse besomeoneelse
lovemyself
19:52
5562 5124
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lovemyself
19:50
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
lovemyself
19:49
1370 95de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne

July 16 2017

lovemyself
09:44
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe vialaparisienne laparisienne

July 05 2017

lovemyself
19:43
7410 6844
lovemyself
19:43
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaoutoflove outoflove

July 01 2017

lovemyself
19:49
7119 01e5
Reposted fromoutoflove outoflove viaawakened awakened
11:57
7352 21cd

June 18 2017

lovemyself
20:03
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastonerr stonerr
lovemyself
20:02
8268 39b9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasurpriseme surpriseme
lovemyself
20:01
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viasurpriseme surpriseme
lovemyself
19:59
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
lovemyself
13:04
6314 6fc4
lovemyself
13:02
3486 0d4f
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl