Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

lovemyself
11:18
Zdolność do zadawania bólu to największa siła miłości.
— Stephen King – Ręka mistrza
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viafreeway freeway
lovemyself
11:18
6855 7d32
Reposted fromsavatage savatage viablackheartgirl blackheartgirl

February 16 2018

lovemyself
22:02
lovemyself
22:00
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 15 2018

lovemyself
20:34
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawartimenovelty wartimenovelty
lovemyself
19:18
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski - "Ziemia Nod"
Reposted fromevedrien evedrien viaMsChocolate MsChocolate
lovemyself
19:16
2219 3610 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

February 11 2018

lovemyself
21:14

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajasmyn jasmyn
lovemyself
21:11
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaosaki osaki
lovemyself
21:09
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing
lovemyself
21:07
3112 5904 500
Reposted fromosaki osaki vialostinlove lostinlove
lovemyself
21:06
Pisz do mnie czasem, bo umieram.
— Marek Dyjak, "Pisz do mnie".
lovemyself
21:06
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— Jonathan Safran Foer
Reposted frominpassing inpassing vialostinlove lostinlove
lovemyself
21:02
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców , nie nauczycieli - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viabesideyou besideyou
lovemyself
21:02

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabesideyou besideyou
lovemyself
21:00
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viaprecelka precelka
lovemyself
20:58
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viapinkpanther pinkpanther
lovemyself
20:42
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
lovemyself
20:33
5357 1d29
Reposted frompastelowe pastelowe
lovemyself
20:23
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl